Contactgegevens

Koningin Wilhelminalaan 3

3527 LA Utrecht

030-2363707

135,00

E-Learning

LVB en GGZ-problematiek

uithuisplaatsing_hugehumb

Toevoegen aan winkelwagen

Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen met LVB. Mensen met LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Aan de ene kant kunnen de moeilijkheden en frustraties, die mensen met LVB in de maatschappij ervaren, leiden tot psychische problemen. Aan de andere kant kan GGZ-problematiek hier los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen. 

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek.

Voor wie?
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening, de geestelijke gezondheidszorg of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Instapniveau
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding Herkennen van en omgaan met licht verstandelijke beperking.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 5,5 uur en is opgebouwd uit de volgende modules:
⦁ Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
⦁ Module 2. GGZ-problematiek
⦁ Module 3. Adviezen voor communicatie en omgang
⦁ Module 4. Signaleren en hulp inschakelen

Na afloop van de e-learning:
⦁ Heb je je algemene basiskennis over mensen met LVB opgefrist;
⦁ Weet je welke psychische aandoeningen en/of stoornissen voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met LVB;
⦁ Kun je bij jeugdigen en volwassen met LVB ook GGZ problematiek herkennen;
⦁ Heb je theoretische kennis over de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek op het gebied van communicatie, houding en omgeving;
⦁ Kun je in de omgang met jeugdigen en volwassenen met een LVB en GGZ-problematiek, je houding en communicatie aanpassen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner;
⦁ Heb je kennis over de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek en hoe deze in de praktijk te gebruiken is.

Aandachtspunten

Om de opleiding goed te doorlopen, is het handig om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:
⦁ Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s of cliënten te betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en kun je jezelf verder ontwikkelen.
⦁ Het is mogelijk dat bepaalde websitelinks of filmpjes niet openen. Dit kan aan de beveiligingsinstellingen van jouw organisatie liggen. Geef dit door aan de systeembeheerder van jouw organisatie, zodat beveiligingsinstellingen aangepast kunnen worden.
⦁ Er is een cursuscoördinator vanuit HaKa. Deze kun je via de button ‘contact met de cursuscoördinator’ vragen stellen van algemene aard over de leeromgeving. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met MEE NL: k.spruijt@mee.nl.
⦁ Aan het einde van de opleiding vragen we je om een evaluatie in te vullen over zowel de e-learning als de workshop. Dit gebruiken wij ter verbetering van het opleidings- en trainingsaanbod.

Accreditatie en certificaat
Voor het behalen van het certificaat is het van belang dat je alle opdrachten uitvoert. De ingevulde opdrachten sla je steeds op in je eigen computer, waarna je ze kunt uploaden in je leeromgeving (via de knop 'formulier'). Vervolgens klik je op de knop ‘Afronden’, waarmee je de module afsluit en geen aanpassingen meer kan doen in de opdrachten. Daarna kun je door met de volgende module.

Na het afronden van alle opdrachten, en alle modules dus op 'groen' staan, wordt je portfolio ingediend. De beoordelaar checkt of je alle opdrachten hebt uitgevoerd. Daarna ontvang je je certificaat. Op het certificaat kun je zien hoeveel registerpunten er aan deze opleiding gekoppeld zijn. Je kunt het certificaat uploaden in je portfolio van het Kwaliteitsregister Jeugd en/of Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De e-learning 'LVB en GGZ-problematiek' is geaccrediteerd bij het SKJ voor 5,5 punt en het Registerplein voor 5,5 punt.

Toegang e-learning
Na aanschaf van de e-learning krijg je binnen één werkdag toegang tot een leeromgeving van waaruit je aan de e-learning zult gaan werken. Tevens ontvang je dan een e-mailbericht met verdere informatie. Indien dit niet het geval is, kun je contact opnemen met info@haka-content.nl.

Zonder abonnement heeft de kandidaat één maand toegang tot de leeromgeving
(Verlenging is mogelijk à € 5/maand)

Terug naar e-learning

Uw bestelling

Totaal: 0,00

Betalen