Contactgegevens

Koningin Wilhelminalaan 3

3527 LA Utrecht

030-2363707

135,00

E-Learning

LVB en schuldenproblematiek

GGZ_hugehumb

Toevoegen aan winkelwagen

Mensen met een licht verstandelijke beperkingen (LVB) zijn oververtegenwoordigd in de schuldhulpverleningen krijgen in de praktijk lang niet altijd de juiste hulp. Bijvoorbeeld omdat hun beperking niet tijdig wordt herkend of hun zelfredzaamheid wordt overschat. Hierdoor vallen mensen met een LVB eerder uit in een schuldhulpverleningstraject en tegelijkertijd kost het de hulpverlener meer tijd.

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden.

Voor wie?
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Instapniveau
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding Herkennen van en omgaan met licht verstandelijke beperking.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 8,5 uur en is opgebouwd uit de volgende modules:
⦁ Module 1. Opfrissen basistheorie
⦁ Module 2. Wat is schuldhulpverlening
⦁ Module 3. Financiën bespreekbaar maken
⦁ Module 4. Er zijn schulden: wat kun je doen?
⦁ Module 5. Signaleren en hulp inschakelen
⦁ Eindopdracht

Na afloop van de e-learning:
⦁ Heb je kennis van schuldhulpverlening en weet je hoe dit eruit ziet;
⦁ Weet je waar je op moet letten bij het bespreekbaar maken van de financiële situatie met mensen met een licht verstandelijke beperking en kun je dit toepassen;
⦁ Kun je samen met iemand met een licht verstandelijke beperking de signaallijst financiën invullen;
⦁ Weet je wat je als professional of vrijwilliger kunt doen bij (beginnende) financiële problemen, zorgen of vragen en bij ernstige financiële problemen;
⦁ Kun je onderzoeken wat de cliënt met een licht verstandelijke beperking zelf kan op het gebied van financiën, wat de cliënt samen kan met bijvoorbeeld hulp uit het netwerk of waar extra hulp en ondersteuning nodig is;
⦁ Weet je welke mogelijkheden er zijn om een cliënt met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek door te verwijzen voor extra hulp en ondersteuning.

Aandachtspunten
Om de opleiding goed te doorlopen, is het handig om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:
⦁ Om de eindopdracht uit te kunnen voeren ga je in gesprek met iemand uit de eigen praktijk waarbij er sprake is (of vermoedens zijn) van een licht verstandelijke beperking in combinatie met mogelijke schuldenproblematiek.
⦁ Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s of cliënten te betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en kun je jezelf verder ontwikkelen.
⦁ Indien filmpjes of website links niet openen, ligt dit waarschijnlijk aan de beveiligingsinstellingen van jouw organisatie. Dit kan door de systeembeheerder worden aangepast.
⦁ Van de button ‘contact’ kunt u vragen stellen aan de cursuscoördinator over de leeromgeving. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met MEE NL: k.spruijt@mee.nl.
⦁ Aan het einde van de opleiding vragen we je om een evaluatie in te vullen over zowel de e-learning als de workshop. Dit gebruiken wij ter verbetering van het opleidings- en trainingsaanbod.

Accreditatie en certificaat
Voor het behalen van het certificaat is het van belang dat je alle opdrachten uitvoert. De ingevulde opdrachten sla je steeds op in je eigen computer, waarna je ze kunt uploaden in je leeromgeving (via de knop 'formulier'). Vervolgens klik je op de knop ‘Afronden’, waarmee je de module afsluit en geen aanpassingen meer kan doen in de opdrachten. Daarna kun je door met de volgende module.

Na het afronden van alle opdrachten, en alle modules dus op 'groen' staan, wordt je portfolio ingediend. De beoordelaar checkt of je alle opdrachten hebt uitgevoerd. Daarna ontvang je je certificaat. Op het certificaat kun je zien hoeveel registerpunten er aan deze opleiding gekoppeld zijn. Je kunt het certificaat uploaden in je portfolio van het Kwaliteitsregister Jeugd en/of Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De e-learning 'LVB en schuldenproblematiek' is geaccrediteerd bij het SKJ voor 8,5 punt en het Registerplein voor 8,5 punt.

Toegang e-learning
Na aanschaf van de e-learning krijg je binnen één werkdag toegang tot een leeromgeving van waaruit je aan de e-learning zult gaan werken. Tevens ontvang je dan een e-mailbericht met verdere informatie. Indien dit niet het geval is, kun je contact opnemen met info@haka-content.nl.

 Zonder abonnement heeft de kandidaat één maand toegang tot de leeromgeving

(Verlenging is mogelijk à € 5/maand)

Terug naar e-learning

Uw bestelling

Totaal: 0,00

Betalen