Contactgegevens

Koningin Wilhelminalaan 3

3527 LA Utrecht

030-2363707

135,00

E-Learning

LVB en criminaliteit

duurzame-inzetbaarheid_hugehumb

Toevoegen aan winkelwagen

Jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen vaker dan gemiddeld met justitie in aanraking. Geschat wordt dat ongeveer een kwart van de jeugdigen in justitiële inrichtingen LVB heeft. Door het tijdig herkennen en vaststellen van LVB kun je voorkomen dat iemand op het verkeerde pad komt. Je ziet dan dat er meer sprake is van onkunde dan van onwil. Ook is het belangrijk om te voorkomen dat iemand met LVB zelf slachtoffer wordt van criminaliteit.

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en criminaliteit.

Voor wie?
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op scholen of binnen een sociale werkvoorziening.

Instapniveau
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding Herkennen van en omgaan met licht verstandelijke beperking.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 6 uur waarvan 2 uur theorie en 4 uur oefenen in de praktijk. De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:
⦁ Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
⦁ Module 2. Signalen van jeugdcriminaliteit en LVB
⦁ Module 3. Aanpak jeugdcriminaliteit: wat kan je als professional doen?
⦁ Module 4. Adviezen voor communicatie en omgang

Na afloop van de e-learning:
⦁ Is je algemene basiskennis over mensen met LVB opgefrist;
⦁ Heb je theoretische kennis over criminaliteit bij jeugdigen met LVB;
⦁ Weet je welke signalen kunnen wijzen op criminaliteit en kun je dit bij jeugdigen met LVB herkennen;
⦁ Weet je wat de beste aanpak is voor criminele jeugdigen met LVB;
⦁ Weet je hoe je het netwerk rondom een jeugdige in kaart kunt brengen;
⦁ Weet je hoe je het beste in gesprek kunt gaan met LVB-jeugdigen over criminaliteit;
⦁ Heb je kennis over het omgaan met weerstand en agressie tijdens een gesprek en kun je dit toepassen in de praktijk;
⦁ Kun je nagaan of een gesprek effectief was en hiervoor redenen benoemen;
⦁ Kun je reflecteren op je eigen handelen;
⦁ Weet je waar je staat als professional op het gebied van LVB en criminaliteit en kun je eventuele leerpunten voor de toekomst benoemen.

Aandachtspunten
Om de opleiding goed te doorlopen, is het handig om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:
⦁ Voor het maken van de opdrachten is het belangrijk dat je werkt met de doelgroep. Daarnaast is het raadzaam om collega’s te betrekken bij het uitvoeren van de opdrachten. Hierdoor krijg je zicht op eigen handelen.
⦁ Het is mogelijk dat bepaalde websitelinks of filmpjes niet openen. Dit kan aan de beveiligingsinstellingen van jouw organisatie liggen. Geef dit door aan de systeembeheerder van jouw organisatie, zodat beveiligingsinstellingen aangepast kunnen worden.
⦁ Er is een cursuscoördinator vanuit HaKa. Deze kun je via de button ‘contact met de cursuscoördinator’ vragen stellen van algemene aard over de leeromgeving. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met MEE NL: k.spruijt@mee.nl.
⦁ Aan het einde van de opleiding vragen we je om een evaluatie in te vullen over zowel de e-learning als de workshop. Dit gebruiken wij ter verbetering van het opleidings- en trainingsaanbod.

Accreditatie en certificaat
Voor het behalen van het certificaat is het van belang dat je alle opdrachten uitvoert. De ingevulde opdrachten sla je steeds op in je eigen computer, waarna je ze kunt uploaden in je leeromgeving (via de knop 'formulier'). Vervolgens klik je op de knop ‘Afronden’, waarmee je de module afsluit en geen aanpassingen meer kan doen in de opdrachten. Daarna kun je door met de volgende module.

Na het afronden van alle opdrachten, en alle modules dus op 'groen' staan, wordt je portfolio ingediend. De beoordelaar checkt of je alle opdrachten hebt uitgevoerd. Daarna ontvang je je certificaat. Op het certificaat kun je zien hoeveel registerpunten er aan deze opleiding gekoppeld zijn. Je kunt het certificaat uploaden in je portfolio van het Kwaliteitsregister Jeugd en/of Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De e-learning 'LVB en criminaliteit' is geaccrediteerd bij het SKJ voor 6 punten en het Registerplein voor 6 punten.

Toegang e-learning
Na aanschaf van de e-learning krijg je binnen één werkdag toegang tot een leeromgeving van waaruit je aan de e-learning zult gaan werken. Tevens ontvang je dan een e-mailbericht met verdere informatie. Indien dit niet het geval is, kun je contact opnemen met info@haka-content.nl.

Zonder abonnement heeft de kandidaat één maand toegang tot de leeromgeving
(Verlenging is mogelijk à € 5/maand)

Terug naar e-learning

Uw bestelling

Totaal: 0,00

Betalen