Contactgegevens

Koningin Wilhelminalaan 3

3527 LA Utrecht

030-2363707

135,00

E-Learning

LVB en verslaving

omgaan-met-verandering_hugehumb

Toevoegen aan winkelwagen

Net als veel andere mensen in Nederland gebruiken ook mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) alcohol en drugs. Toch heeft middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking eerder dan bij andere mensen negatieve gevolgen: ze raken sneller verslaafd, ze vertonen sneller buitensporig of grenzeloos gedrag waardoor ze vaker in de problemen komen. 

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking en verslaving.

Voor wie?
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening, de geestelijke gezondheidszorg of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Instapniveau
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding Herkennen van en omgaan met licht verstandelijke beperking.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 8 uur waarvan 4,5 uur theorie en 3,5 uur oefenen in de praktijk. De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:
⦁ Module 1. Opfrissen basistheorie LVB
⦁ Module 2. Wat is een verslaving?
⦁ Module 3. Welke verslavingen zijn er?
⦁ Module 4. Hoe herken je een verslaving?
⦁ Module 5. Hoe herken je een verslaving bij iemand met LVB.
⦁ Module 6. Hoe begeleid je iemand met LVB die verslaafd is.
⦁ Module 7. Signaleren en hulp inschakelen.
⦁ Eindopdracht

Na afloop van de e-learning:
⦁ Heb je je basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist.
⦁ Weet je wat een verslaving is;
⦁ Weet je welke verslavingen er zijn;
⦁ Ken je de criteria van verslaving;
⦁ Weet je hoe het komt dat mensen met een licht verstandelijke beperking sneller verslaafd zijn;
⦁ Ken je de signalen van verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
⦁ Weet je wanneer iemand met een licht verstandelijke beperking een verslaving heeft;
⦁ Weet je wanneer iemand met een verslaving een licht verstandelijke beperking heeft;
⦁ Kun je verslaving bespreekbaar maken bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
⦁ Kun je samen met iemand met een licht verstandelijke beperking en een verslaving inzichtelijk krijgen hoe hij functioneert op de 6 levensgebieden;
⦁ Weet je welke mogelijkheden er zijn om een iemand met een licht verstandelijke beperking en verslaving door te verwijzen voor extra hulp en ondersteuning.

Aandachtspunten
Om de opleiding goed te doorlopen, is het handig om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:
⦁ Om de eindopdracht te kunnen maken moet je zelf een casus of situatie, waarin je een intake hebt met een licht verstandelijk beperkte jeugdige die verslaafd is, aanleveren en beschrijven.
⦁ Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s of cliënten te betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en kun je jezelf verder ontwikkelen.
⦁ Het is mogelijk dat bepaalde websitelinks of filmpjes niet openen. Dit kan aan de beveiligingsinstellingen van jouw organisatie liggen. Geef dit door aan de systeembeheerder van jouw organisatie, zodat beveiligingsinstellingen aangepast kunnen worden.
⦁ Er is een cursuscoördinator vanuit HaKa. Deze kun je via de button ‘contact met de cursuscoördinator’ vragen stellen van algemene aard over de leeromgeving. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met MEE NL: k.spruijt@mee.nl.
⦁ Aan het einde van de opleiding vragen we je om een evaluatie in te vullen over zowel de e-learning als de workshop. Dit gebruiken wij ter verbetering van het opleidings- en trainingsaanbod.

Accreditatie en certificaat
Voor het behalen van het certificaat is het van belang dat je alle opdrachten uitvoert. De ingevulde opdrachten sla je steeds op in je eigen computer, waarna je ze kunt uploaden in je leeromgeving (via de knop 'formulier'). Vervolgens klik je op de knop ‘Afronden’, waarmee je de module afsluit en geen aanpassingen meer kan doen in de opdrachten. Daarna kun je door met de volgende module.

Na het afronden van alle opdrachten, en alle modules dus op 'groen' staan, wordt je portfolio ingediend. De beoordelaar checkt of je alle opdrachten hebt uitgevoerd. Daarna ontvang je je certificaat. Op het certificaat kun je zien hoeveel registerpunten er aan deze opleiding gekoppeld zijn. Je kunt het certificaat uploaden in je portfolio van het Kwaliteitsregister Jeugd en/of Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De e-learning 'LVB en verslaving' is geaccrediteerd bij het SKJ voor 8 punten en het Registerplein voor 8 punten.

Toegang e-learning
Na aanschaf van de e-learning krijg je binnen één werkdag toegang tot een leeromgeving van waaruit je aan de e-learning zult gaan werken. Tevens ontvang je dan een e-mailbericht met verdere informatie. Indien dit niet het geval is, kun je contact opnemen met info@haka-content.nl.

Zonder abonnement heeft de kandidaat één maand toegang tot de leeromgeving
(Verlenging is mogelijk à € 5/maand)

Terug naar e-learning

Uw bestelling

Totaal: 0,00

Betalen